Alminnelig praksis

Alminnelig praksis

Vi driver også alminnelig praksis for våre faste klienter på de fleste rettsområder. Alminnelig praksis dekker de fleste rettsområder og inkluderer også privatrettens og forvaltningsrettens område. De av våre klienter som har behov for særskilt bistand innen for eksempel familie- og arverett, boligrett, barnerett, skifterett eller andre områder vil kunne påregne bistand i saken fra oss.

Vårt mål er å ivareta klientens interesser på alle områder, men i særdeleshet på det forretningsjuridiske området.

Kontakt oss gjerne for en innledende klientsamtale.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no