Arbeidsrett

Omorganisering, nedbemanning og arbeidsmiljøloven

Arbeidsrett omhandler alt fra organisering av virksomhet, omorganisering av virksomhet til nedleggelse av virksomhet. Arbeidsrettslige spørsmål dreier seg blant annet om innskrenkninger, oppsigelse og avskjed. Våre advokater yter juridisk bistand ved arbeidsrettslige spørsmål.  

Arbeidsretten er et strengt lovregulert område. Det er frister som må overholdes, formkrav som må følges og et generelt saklighetskrav. Juridisk bistand bidrar til at oppsigelser, nedbemanning og avskjed gjennomføres på riktig måte og hindre konflikter i etterkant.

Våre advokater kan tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester som omfatter blant annet utforming av arbeidsavtaler, individuelle oppsigelser, reorganisering, nedbemanninger  og virksomhetsoverdragelser.

Vi bistår i forhandlinger om minnelige løsninger knyttet til endringer og opphør av arbeidsforhold.

Våre advokater gir råd om oppsigelser og opptrer i arbeidsrettssaker. Spør oss om dette nå.

Ønsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no