Eiendomsrett

Eiendomsrett

Rettsområdet fast eiendom omfatter kjøp, salg, utvikling og forvaltning av fast eiendom. Fast eiendom omhandler kjøp og salg av alt fra næringsbygg til private boliger. For de aller fleste privatpersoner innebærer kjøp av fast eiendom den største investering som gjøres i livet, og det er derfor spesielt viktig med juridisk bistand. Våre advokater har lang erfaring med fast eiendom og saker knyttet til omsetning av fast eiendom.

Våre advokater yter bistand innenfor alle aspekter ved kjøp, salg, utvikling og forvaltning av fast eiendom.

Vi gir råd om tradisjonelle kjøps/salgsspørsmål knyttet til omsetning av fast eiendom. Våre advokater representerer både kjøpere og selgere i forbindelse med f.eks krav om prisavslag, erstatning eller heving ved kjøp av eiendom.

Vi gir juridisk rådgivning ved reforhandling av leiekontrakter, etablering av servitutter og andre begrensede rettigheter samt skatterettslige spørsmål.

I dagens eiendomsmarked er det vanlig å benytte seg av takstmenn og eiendomsmeglere ved kjøp og salg av fast eiendom. Takstmenn og eiendomsmeglere kan være ansvarlig for feil ved omsetning av fast eiendom. Våre advokater har god kompetanse med hensyn til håndtering av ansvar for eiendomsmegler og taksmenn.

Vi kan gi juridisk rådgivning gjennom hele prosessen fra erverv av ubebygd tomt til ferdig utleid eller solgt bygg. I tilegg kan vi bistå med plan og reguleringsspørsmål.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no