Erstatning

Forsikringsrett og erstatning

De fleste verdier i dagens samfunn kan forsikres. En forsikring skal tjene som en økonomisk sikkerhet. Når skaden har inntruffet oppstår spørsmålet om hva som skal ytes i erstatning, og av hvem. Våre advokater yter bistand for å sikre at riktig erstatningsutmåling blir utbetalt.

Vi bistår både enkeltpersoner og firmaer ved erstatningssaker og forsikringssaker.

I erstatning og forsikringssaker lønner det seg å benytte juridisk bistand for å sikre at det utbetales riktig erstatningsoppgjør.

Våre advokater hjelper til med og dokumenterer, fremme krav mot ansvarlig forsikringsselskap, beregner det økonomiske tapet og sørge for å innhente nødvendige bevis, dokumenter og spesialistutredning.

Advokatbistand medfører at skadelidte avlastes fra å bruke mye tid og krefter på å fremme sine krav overfor forsikringsselskapet, og kan konsentrere seg om å bli frisk.

Vår bistand omfatter blant annet, vurdering av ansvarsgrunnlag, om det er årsakssammenheng, beregning og utmåling av de enkelte erstatningsposter.

Våre advokater bistår også næringsdrivende med å håndtere egne erstatningskrav og erstatningskrav som blir rettet mot dem.

Spør oss gjerne om forsikring.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no