Forsikringsrett

Krav om erstatning i forsikringstilfeller

Et forsikringsselskap kan nekte eller kansellere dekning hvis det mener den forsikrede parten gir uriktig informasjon av faktum. I slike situasjoner vil den forsikrede gjerne ha behov for advokatbistand.

I juss og økonomi, er forsikring en form for risikostyring som primært brukes til sikring mot risikoen for et betinget, usikkert tap. En forsikringsgiver er et firma som selger forsikringen og forsikringstaker er den personen eller foretaket som kjøper forsikringen.

Transaksjonen innebærer at den forsikrede betaler en forsikringspremie til selskapet i bytte for forsikringsselskapets løfte om å erstatte forsikrede i tilfelle av et mulig tap. Forsikrede mottar en forsikringspolise som redegjør for forhold og omstendighetene rundt forsikringen.

Den vanligste problemet i forsikringssaker er om forsikringsselskapet er forpliktet til å betale et krav. Fastsetting av selskapets plikt avhenger av mange faktorer, slik som omstendighetene rundt tapet, og den nøyaktige dekning av forsikring. Dersom en tvist oppstår over språket i forsikringsavtalen, er hovedregelen at en domstol bør velge tolkningen er gunstigst for forsikrede.

Har du en sak du ønsker vurdert? Be om en uforpliktende vurdering fra oss.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no