Forvaltningen

Offentlig regulering og forvalting

En stor del av den private næringsvirksomhet i Norge er gjenstand for offentlig regulering. Dette skaper et stort behov for juridisk rådgivning på dette området. Våre advokater har stor erfaring på feltet og yter veiledning innenfor alle aspekter av offentlige reguleringer.

 

I dagens samfunn må en stor del av virksomhetsutøverne skaffe seg tillatelse for å drive sin virksomhet eller deler av den. Våre advokater bidrar med juridisk rådgivning ved søknadsprosessen og ved klagesaker.

 

Store deler av dagens næringsliv er regulert av lover og forskrifter. Brudd på disse kan føre med seg store kostnader. Vi bistår med juridisk rådgivning om hvilke lover og forskrifter som til en hver tid må overholdes innenfor de ulike bransjene.

Vi har lang erfaring med å bistå private virksomheter i deres kontakt med offentlige myndigheter i saker om blant annet, oppfølging av søknader, forhandlinger, klager og prosedyre.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no