Granskning

Private granskninger blir anvendt i ulike sammenhenger. Det kan være granskning av økonomiske forhold eller mistanke om brudd på regler. Granskningen kan spenne over en rekke rettsområder. Forretnings-advokat.no bistår så vel private som offentlige oppdragsgivere i større og mindre granskningsoppdrag.

Fra tid til annen skjer det hendelser hvor det oppstår et akutt behov til å komme til bunns i hva som har skjedd, hvem er de involverte parter, og om det er behov for umiddelbare tiltak eller tiltak på lang sikt. Hovedformålet er å få kjennskap til, eller å avdekke hva som har foregått, avklare ansvarsforhold og finne frem til tiltak som kan forbedre situasjonen. Et granskningsoppdrag leder i de fleste tilfeller frem til en rapport som fremlegges for oppdragsgiver.

Vi kan gi råd om hvorvidt granskning skal foretas, hvordan den skal foretas og vi kan gjennomføre granskningen. Spør oss om granskning.

Dersom det er hensiktsmessig samarbeider vi også med erfarne revisorer og IT-eksperter.

Om granskning: Begrepet granskning innebærer en ekstraordinær undersøkelse av faktiske forhold, årsaker og ansvarsforhold. Granskningens formål er normalt å undersøke om noen har brutt rettslige regler, etiske eller politiske normer eller annet. Granskning kan være knyttet til ulykker, anklager om misbruk eller vanskjøtsel av stilling eller offentlig myndighet, kriminelle handlinger eller mistanke om brudd på regler i arbeidsmiljøloven eller i selskapsrettslige forhold.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no