IKT / IT

Informasjon, kommunikasjon og telekom

Rettsområdet IKT / IT omfatter alle de juridiske regler og avtaler som regulerer det moderne informasjonssamfunnet. IKT / IT er et rettsområde som er i stadig utvikling. Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle aspekter av rettsområdet IKT / IT.

Rettsområdet IKT / IT er sentralt for alle næringsdrivende og offentlige virksomhet. I dagens samfunn utvikles dette rettsområdet seg hurtig, og det er et stadig økende behov for juridisk bistand på dette feltet. For våre advokater er det svært viktig at de til enhver tid følger med på denne utviklingen og gir våre klienter en best mulig oppfølgning og veiledning.

Innenfor rettsområdet IKT / IT yter vi juridisk bistand og rådgivning innenfor blant annet personvern, tvister innenfor media og telekom markedet og lisensiering, utvikling, distribusjon og drift av program og maskinvare.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no