Konkurranserett

Kokurranserett, anbud og offentlige anskaffelser

Konkurranseretten har stor betydning i dagens næringsliv. De siste årene er det skjedd en betydelig økning av behovet for juridisk rådgivning innenfor konkurranseretten sitt område. Våre advokater bistår med råd og veiledning i alle typer konkurranserettslige spørsmål.

Konkurranseretten kommer inn på de fleste områder i kommersiell virksomhet.

Konkurransereglene skal sikre virksom konkurranse i markedet, både over landegrenser og innbyrdes mellom konkurrenter. Konkurransereglene setter grenser for bedriftens handlefrihet i forhold til oppkjøp, fusjoner og annen type atferd. Våre advokater yter juridisk bistand og rådgivning ved oppkjøp, fusjoner og annen type atferd hvor konkurransereglene kommer inn. 

Konkurranseretten reguleres av EØS-avtalens konkurranseregler og den norske konkurranseloven.

Overtredelser av konkurranselovgivningen kan føre til alvorlige økonomiske og strafferettslige reaksjoner. Dette gjelder særlig nasjonale konkurranser som i anbud osv. Det er derfor særlig viktig med juridisk rådgivning i denne typen saker.

Urettmessig forbigått i en offentlig anbudskonkurranse?

Les mer »
 

Ønsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no