Kontraktsrett

Kontrakter generelt , samt entrepriser

I dagens samfunn skjer det til enhver tid at man inngår kontrakter. Vi bistår med de aller fleste kontraktsinngåelser, både i forhandlingsfasen og i kontraktsutformingsfasen. Våre advokater yter juridisk bistand og rådgivning helt fra anbuds og kontraktinngåelse til tvisteløsning i etterkant. Entrepriseretten (NS-kontrakter) omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Vi bistår med alle typer kontraktsinngåelse, ikke bare innen eiendom.

Våre advokater har stor erfaring og kompetanse innenfor kontraktsrett. Vi yter juridisk bistand ved anbudsprosesser, kontraktinngåelse, løsning av tvister under kontraktens levetid og i etterkant. I tillegg har våre advokater god erfaring med å kontrollere at reglene for gjennomføring av anbudskonkurranser overholdes.

Misligholdsansvar og konflikter ved bygge- og anleggsarbeider og andre store kontrakter, kan føre med seg store kostnader. Vår erfaring er at juridisk bistand under hele bygge- eller anleggsperioden minsker faren for uenigheter og misligholdsansvar.

Vi bistår alle aktører innenfor mange bransjer med sikker og kløktig utforming av kontrakter. 

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no