Markedsrett

Brudd på markedsføringsloven eller strid mot god forretningsskikk

Ved siden av det vern som oppnås ved patenter eller registrering av varemerke / design, kan for øvrig etterlikning stanses med henvisning til markedsføringslovens bestemmelser. Også andre steder i lovverket finnes markedsmessige sanksjonsmuligheter mot konkurrenter som utnytter dine rettigheter eller ønsker å ta markedsandeler.

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk.

Markedsføringslovgivningen forbyr med andre ord illojal konkurranse og gir blant annet beskyttelse mot å anvende etterliknede kjennetegn, produkter osv på en måte som må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats. Slike brudd på markedsrettigheter må som hovedregel medføre fare for forveksling, men trenger ikke å fanges opp av alminnelige patent-, varemerke- eller opphavsrettslige regler.

Ved urettmessig bruk i henhold til markedsføringsloven, vil vi føre din sak overfor krenkende part og om nødvendig bringe saken inn for domstolene.

Ønsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no