Opphavsrett

Opphavsrett, immaterialrett (varemerker og patent)

Rettsområdene opphavsrett/immaterialrett omfatter kort sagt utnyttelse, bruk og beskyttelse av rettigheter. Innenfor dette området faller blant annet opphavsrett, rett til varemerke og firmanavn, designbeskyttelse, databasevern og patentrett. Våre advokater yter juridisk bistand ved etablering og håndhevelse av opphavsrett/immaterialrett.

I dagens samfunn er det ett stort fokus på patenter, varemerker osv. Effektiv etablering og håndhevelse av patenter og immaterielle verdier er blitt stadig viktigere i næringslivet.

Opphavsrett / immaterialrett handler blant annet om patentinngrep, krenkelser av varemerker, krenkelse av firmanavn og opphavsrettskrenkelser.

Våre advokater tilbyr rådgivning i forbindelse med registrering, forvaltning og håndheving av alle typer immaterielle rettigheter og verdier.

Vi gir juridisk rådgivning om beskyttelse av rettigheter, utforming og forhandling av avtaler om lisens og overdragelse.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no