Restrukturering

Restrukturrering, insolvens og gjeldsforhandlinger

Ved utøvelse av næringsvirksomhet, enten i stort eller lite omfang, kan det oppstå situasjoner hvor virksomhetens lønnsomhet og eksistens er truet. Grunnen til den vanskelig økonomiske situasjonen kan være mange, som f.eks en svikt i markedet, manglende innbetalinger fra store kunder eller uventede store tap. Våre advokater bistår med juridisk rådgivning ved restrukturering og insolvens.

Våre advokater gir juridisk rådgivning blant annet ved å kartlegge omfanget av problemene, bidrar til å finne løsninger, gjeldsløsning utenfor skifteretten, bistand i saker mot selskapets ledelse eller revisor, og i tillegg bistår vi ledende arbeidstakere med å åpne konkurs i situasjoner hvor det er nødvendig å åpne konkurs for å få dekket lønns- og bonuskrav.

Vår målsetning er gjennom forhandlinger å tilrettelegge for et realistisk grunnlag for videre drift av virksomheten.

Drift av virksomheter under økonomisk press stille store krav til styre og daglig ledelse, og manglende oppfølgning her kan føre til tap og i ytterste fall føre til personlig ansvar for styremedlemmer og daglig leder. Vi bidrar med juridisk rådgivning til ledelsen av virksomheter i økonomisk vanskeligheter.

Vi bistår både långivere, låntakere, selskapsledelsen og enkeltkreditorer.

├śnsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no