Selskapsrett

Aksjeselskaper og selskapsstruktur

I dagens samfunn drives de aller fleste typer virksomheter gjennom selskaper. For næringsdrivende er det viktig å organisere sin virksomhet på best mulig måte. Våre advokater yter bistand med alt fra valg av selskapsform, stiftelse av selskap, drift og opphør av selskap. 

For bedrifter er det viktig å organisere sin virksomhet på en best mulig måte, innenfor de begrensninger som følger av selskapslovgivningen. Våre advokater yter juridisk bistand om de ulike selskapsformer og hva man bør tenke på ved valg av selskapsform

Våre advokater yter juridisk rådgivning innenfor alle områder av selskapsretten, herunder overholdelse av selskapsrettlige regler og utarbeidelse av selskapsmessige løsninger som er tilpasset den enkelte virksomhet. 

Vi yter bistand både til selskapene og deres eiere. Spør oss gjerne.

Stiftelse av selskaper

Vi bistår ved nystiftelser og omstruktureringer, som fusjoner, fisjoner og omdannelser. Vår styrke er at vi vil kunne bistå i hele prosessen, fra overordnede vurderinger av selskapsrettslige og skatterettslige forhold, og frem til den praktiske gjennomføringen.

Derfor vil vi også kunne hjelpe med utarbeidelsene av de konkrete dokumentene som behøves som:

- Stiftelsesdokumenter
- Protokoller
- Redegjørelser
- Aksjonæravtaler
- Meldinger til Foretaksregisteret

Kontakt oss for et tilbud eller spørsmål.

Hvordan få fritak for revisjon?

Du trenger en protokoll fra generalforsamling som gir styret fullmakt til å frita for revisjon. Så trenger du en protokoll fra styremøte som bestemmer at man ikke skal foreta revisjon. Så legger du disse inn på Altinn i Samordnet registermelding. I denne meldingen krysser du av for "Fritak for revisjon" når du kommer til dette valget. Husk å legge ved protokollene. Les mer om fritak og unntak for revisjonsplikt eller spør oss direkte om dette her.

Les mer »
 

Ønsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no