Skatt

Skatte- og avgiftsrett for næringsdrivende og private

Vi har erfaring innen skatte- og avgiftsrett. Vi gir råd i saker innen alminnelig skatterett, selskapssbeskatning, internasjonal skatt og skatteavtaler, merverdiavgift, toll og særavgifter, regnskap, revisjon og generasjonsskifte. Våre advokater kan også tilby bistand innen prosedyre i tvistesaker med skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vi kan bistå med løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper / næringsdrivende. Skatterett kommer også inn ved valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak.

Våre advokater kan videre bistå ved generasjonsskifte og i forbindelse med arveavgift. Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte er et aktuelt tema for mange bedrifter. Private har et særlig behov for utforming og oppfølging av klager over ligningsavgjørelser.

Vi bistår også med rådgivning innen regnskapsrett og da med hovedvekt på regnskapsspørsmål som oppstår i forbindelse med transaksjoner.

Ønsker du vurdering av din sak?

Be om møte
Be om prisestimat

Har du et juridisk problem?

Første samtale med oss er alltid uforpliktende. Har du et et juridisk problem, og ønsker en objektiv vurdering saken, så ta gjerne kontakt på e-post post@forretnings-advokat.no